©  Photo:

Walking Route 1,7 or 1,9 km: Tryggelev og Nørreballe Nor

To vandrestrækninger gennem et fuglemekka og naturskønt område. Her er rig mulighed for at beundre de mange fugle og den frodige natur.

Det kan du opleve…

Naturreservatet ved Tryggelev Nor er ejet af Fugleværnsfonden. Området er 170 hektar stort og dækker 3 lagunesøer, rørskov, strandeng, krat og overdrev. I vinterhalvåret er der primært forskellige ænder at finde i området. I de lune forårsmåneder er der god chance for at se parringsparate vadefugle som f.eks. viber. Hvorefter man i sommermånederne kan se resultatet - små dunklumper på stylter.

Gangstier gennem lagunerne på enten 1,7 km eller 1,9 km

På området er der mere end 5 km natursti og to gangstier, der får dig tørskoet gennem vådområdet.

Tryggelev Nor 1,7 km: Stedet her er en af landets mest kendte steder, når det handler om et rigt fugleliv. Jorden her blev allerede opkøbt af Fugleværnsfonden 1975.

Nørreballe Nor 1,9 km: Ved genetableringen af noret ved Nørreballe i 2005, etablerede man 3 kunstige øer. Dette gjorde man for at give fuglene et uforstyrret sted at yngle, i sikkerhed for ræven.

Det er kun tilladt at færdes på stier og veje. Hunde er velkomne i snor.

Experience Tryggelev in 360 degrees

Experience Nørballe Nor in 360 degrees

The digital visibility of Langeland routes is supported by the Danish Outdoor Council with distribution funds for outdoor life.